Objednané zboží rozesíláme prostřednictvím expresní balíkové služby Geis Parcel CZ s.r.o. (www.baliky.cz). Pokud není uvedeno jinak, činí poštovné a balné 120,- Kč bez DPH (145,- Kč s DPH), u objednávek nad 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH) je poštovné a balné zdarma! V případě, že část objednaného zboží není okamžitě skladem, bude Vám poštovné a balné účtováno jen jednou (a to při dodání první části objednávky). Zboží expedujeme většinou do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta je obvykle o 1 až 3 pracovní dny delší než lhůta expediční, v závislosti na rychlosti doručení zboží přepravcem. V případě úhrady zálohovou fakturou začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že není některý výrobek skladem a nebyli bychom schopni dodat zboží do výše zmíněné doby, ihned informujeme kupujícího o nejzazším termínu dodání. Je-li součástí objednávky zboží vyráběné na zakázku, lhůta dodání se přiměřeně tomuto prodlužuje. Po předchozí domluvě, je možný také osobní odběr na adrese sídla naší firmy. V den expedice zásilky Vás budeme informovat e-mailem o průběhu a sledování zásilky spolu s adresou na webový prohlížeč dopravce. Všechny naše ceny jsou uváděné vždy bez i včetně DPH.

 • Dobírka - zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb Geis Parcel CZ s.r.o. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 120,- Kč bez DPH (145,- Kč s DPH).
 • Převodní příkaz (zálohová faktura) - Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji kupujícímu (e-mailem nebo písemně). Po uhrazení této faktury zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího balík. K celkové ceně budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 120,- Kč bez DPH (145,- Kč s DPH) a zboží bude následně zasláno společností Geis Parcel CZ s.r.o.
 • Převodní příkaz (zálohová faktura) - Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji kupujícímu (e-mailem nebo písemně). Po uhrazení této faktury zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího balík. K celkové ceně budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 9,- Eur bez DPH (10,89 Eur s DPH) a zboží bude následně zasláno společností Geis Parcel CZ s.r.o.
 • zásilky do 5 kg ...... 9 Eur bez dph
  zásilky v rozmezí 5,1 - 20 kg ...... 15 Eur bez dph
  zásilky v rozmezí 20,1 - 30 kg ...... 23 Eur bez dph
  zásilky v rozmezí 30,1 - 50 kg ...... 26 Eur bez dph

Faktury na Slovensko jsou vystaveny výhradně v Eurech, a plátcům DPH na Slovensku je zboží zasíláno bez DPH - uvádějte proto do objednávky své DIČ, nebo do poznámky zmiňte, že jste plátcem DPH na Slovensku.

Sazba DPH - aktuální daň z přidané hodnoty DPH pro rok 2013. Sazba DPH má dle zákona o dani z přidané hodnoty v současné době dvě hodnoty. Základní 21% a snížená 15%. Nevíte si rady s naší českou DPH? Více info najdete na Wikipedia.cz

Veškerá práva na změny vyhrazena. Ceny jsou platné vždy pro daný měsíc v roce (to ale neznamená, že s cenami hýbeme - naopak se snažíme je udržet).

Kopírování nebo jiné úpravy fotografií a popisů k produktům výslovně s naším svolením.

Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s dobrovolným poskytnutím osobních údajů a potvrzujete, že všechny Vaše údaje jsou vyplněny pravdivě. Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. za účelem nepravidelného zasílání novinek a aktuálních nabídek. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů. Třetí strana k osobním údajům nemá přístup. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo elektronicky pomocí e-mailu.

Provozovatel nenese následky ušlého zisku, vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Recyklační poplatky jsou součástí ceny každého zboží.

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy, proto dbejte na správné vyplnění předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do zaplacení majetkem prodávajícího, tedy firmy MALAPA. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační popř. dodací adresu a telefonický kontakt pro doručovací společnost. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného.

Uvítáme velkoobchodní spolupráci a umožníme Vám nákup za velkoobchodní ceny. Pokud máte zájem o dlouhodobou spolupráci a zaslání VO ceníku, kontaktujte nás prosím na naší adrese info@malapa.cz. K žádosti o velkoobchodní ceník nezapomeňte připojit snímek živnostenského listu a stručný popis činnosti Vaší firmy. Velkoobchodní ceník Vám rádi obratem zašleme, společně s několika velkoobchodními podmínkami.

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje firmu MALAPA. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat firmu MALAPA, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace našich zásilek MALAPA můžete uplatnit u Vašeho prodejce, nebo u nás na adrese:

MALAPA
Tři sekery 145
(průmyslová zóna)
353 01 Mariánské Lázně

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a přiložte prosím kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak stručný popis vady výrobku. Nezapomeňte uvést Váš kontakt (adresa, mail, telefon). Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla MALAPA nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

MALAPA vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů, nebude-li domluveno jinak.

Skrytá vada

Pokud zboží přišlo se skrytou vadou, tzn. balík přijde v pořádku, ale po rozbalení je zboží rozbité. Pro skrytou vadu při přepravě je třeba reklamovat do 3dnů po doručení u společnosti GEIS. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit u přepravní společnosti Geis a pošlete-li ji k nám, prodloužíte tím dobu vyřizování a přepravní společnost Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte naší firmu jak reklamace u přepravce dopadla, budeme Vám nápomocni.

Písemná reklamace od zákazníka je možná na následující e-mail: skody@geisparcel.cz

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a také stručným popisem závady. Oprava bude vyřízena v nejbližším možném termínu, max. 30 dní po doručení.

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

 • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
 • bez doložení původu nákupu
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Záruční a pozáruční servis produktů MALAPA můžete uplatnit u Vašeho prodejce, nebo u nás na adrese:

MALAPA s.r.o.
Tři Sekery 145 - prům. zóna
Mariánské Lázně 35301
Česká Republika (CZ)
Evropská unie (EU)

Společnost Malapa nehradí náklady na poštovné a balné vznikající zákazníkovi při zaslání zboží k opravě, servisní prohlídce, reklamaci.

Náklady na dodání zboží k nám nese objednatel - zákazník.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od naší společnosti obdržel.

Vrácení peněz spotřebiteli musí proběhnout do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy spotřebitelem a to všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem je možno jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původní, opotřebené pouze tak, že nepřekročilo míru nutnou k seznámení s funkčností, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena faktura, záruční list a kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a také číslo účtu a banky, kam má být částka vrácena.

Informační povinnost:

Jsme firma Malapa s.r.o. a provozujeme e-shop malapa.cz a malapa.eu. Pro úspěšné dokončení objednávky, potřebujeme minimální nezbytné informace jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, popřípadě DIČ a IČ (není povinné).

Z důvodu plnění smlouvy nám tyto údaje umožňuje zpracovat zákon o GDPR. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro vyřízení a odbavení objednávky, a po dobu, kterou nám přikazují daňové předpisy.

Dalšími zpracovateli jsou přepravní společnost - Geis Parcel s.r.o. a webhosting - THINline s.r.o.

Vaše práva:

 1. Právo na potvrzení o zpracování, a sdělení informací jaké o Vás zpracováváme
 2. Právo na opravu osobních údajů
 3. Právo na výmaz osobních údajů
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
 5. Právo na přenos osobních údajů
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Cookies:

Cookies soubory využíváme pouze pro řádný chod e-shopu. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.